Wie zijn wij


Werkgroep Natuur en Landschap bestaat sinds 1994 en zijn een vereniging die zich inzet voor het behoud en herstel van natuur- en landschapselementen die kenmerkend zijn voor de Kempen.

De werkgroep verzorgt bijeenkomsten met een informatief en leerzaam karakter over onderwerpen die met natuur en landschap te maken hebben. En onder leiding van deskundigen worden natuurwandelingen gehouden. Binnen onze werkgroep werken vrijwilligers aan de bescherming van uilen, in het bijzonder de kerk- en steenuil.

Voorbeelden van ons natuurbeheer zijn:

  • Onderhoud van de Aardbossen aan de Groote Beerze bij Huygevoort;
  • Onderhoud van de Landschotsche Heide;
  • Het opschonen van poelen en onderhouden van houtwallen, op projectbasis en in overleg met Brabants Landschap.

Binnen onze werkgroep werken 12 vrijwilligers aan de bescherming van uilen, in het bijzonder de kerk- en steenuil. Zij doen dit door het plaatsen, controleren en onderhouden van nestkasten, verbeteren van het biotoop, geven van voorlichting en adviezen, bieden van hulp in sneeuwrijke winters en geven van presentaties op scholen.

Wat betreft de steenuil wordt in Vessem samengewerkt met Vogelwerkgroep de Kempen. De broedresultaten van zowel de kastuilen als de vrije paren, alsmede hun territoria, worden doorgestuurd naar Brabants Landschap.