WNL steunt tegengeluid Oude TorenWerkgroep Natuur en landschap (WNL) wordt er door leden en dorpsgenoten op aangesproken als zouden wij de plannen van de gemeente Oirschot met de Oude Toren volledig steunen. Een blik op de gemeentepagina’s leert ons dat daar inderdaad dit beeld wordt geschapen. Dit vraagt, nee, dit schreeuwt om nuancering.

de oude Toren Oostelbeers
D’Ouwe Torre

Toen WNL in mei 2016 werd gevraagd deel te nemen aan besprekingen werd gesteld dat “Oirschot had besloten alle cultuurhistorische gebouwen een publieke functie te geven”. Dat dit daadwerkelijk
zou gaan gebeuren in de nu voorgestelde vorm was nog niet aan de orde. Omtrent plannen met betrekking tot de Oude Toren kregen wij later een aantal reeds besloten ideeën voorgelegd die naar onze mening varieerden van onzinnig tot ronduit schadelijk.

Geen van de plannen gaf ons een goed gevoel. Allen leken te leiden naar “beleving” van de Oude Toren wat in feite neerkomt op het vercommercialiseren en ver-Eftelingen van cultureel historisch erfgoed. Om toch mee te kunnen blijven praten in het belang van natuur en landschap, waarvoor we tenslotte aan de lat staan, hebben we het in onze optiek minst beroerde plan, met de duimschroeven aangedraaid, mede gesteund.

Zoals gesteld niet van harte en niet “breed gedragen “ zoals op de gemeentepagina vermeld staat, maar zoals Ursula Willems het treffend in haar artikel over de Oude Toren stelt, als gegijzelde om nog maar enige controle te hebben en te redden wat er nog te redden viel. Door onze druk werd afgezien van o.a. verlichting en Nutsvoorzieningen en zouden bezoekers uit de toren blijven wat voor de fauna belangrijk is. Ook werden er vage beloften gedaan over het aantal evenementen dat plaats zou vinden en volgens de initiatiefnemers “niet teveel” zou zijn. Gemakshalve werd een kwantificering weggelaten. Ook hierbij hebben wij een kanttekening geplaatst maar geen concreet antwoord gekregen.

Het plan om een rijksmonument te verbouwen om met een periscoop uit te kijken op de plastic
aspergevelden enerzijds of een maisveld anderzijds was al onzalig. Ondanks de toezegging dat de vleermuizen en kerkuil “zeker gespaard” zouden worden. Het kappen van de waardevolle bomen op de schaal zoals die nu naar voren is gebracht om bovenstaand geweldige uitzicht te creëren, is nooit besproken en zou met ons ook niet bespreekbaar zijn geweest. Deze bomen maken immers deel uit van de biotoop van de fauna die men zegt te zullen sparen en die voor genoemde en meerdere diersoorten onontbeerlijk is.

We hebben als WNL de keuze gemaakt aan boord te blijven van een project waarin we onszelf slecht konden vinden. Wij voelen ons echter niet verantwoordelijk voor de nog verdere verslechtering van het plan dat buiten ons om heeft plaatsgevonden. WNL blijft alert op de (wettelijk) te beschermen waarden voor wat betreft natuur ,landschap en cultuurhistorie.

Op zaterdag 14 augustus om 14.00 uur is er een actie van mensen die zich zorgen maken om de
ontwikkelingen rond De Oude Toren. WNL beveelt deze actie van harte aan en ondersteunt dit
tegengeluid!

Bestuur WNL

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.