Zandpaden als landschappelijk erfgoed


Op zondagmiddag 20 februari organiseren IVN Oirschot, Werkgroep Natuur & Landschap en Stichting Behoud Erfgoed Oirschot, een Themadag over het wel en wee van zandpaden. Het belooft een zeer attractief programma te worden dankzij gastsprekers van Brabants Landschap en de Brabantse Milieu Federatie.

Zandpaden Oirschot

Zandpaden zijn onverharde wegen en paden van zand, klei en gras die meestal door natuur of agrarisch gebied lopen aan de groene dorpsranden en in het landschappelijk buitengebied. Hun voortbestaan staat onder druk. Gelukkig zijn ze inmiddels door de groenbeschermende organisaties en de heemkundekringen van Oirschot grotendeels in kaart gebracht.

Weg=weg

Een eeuw geleden bestonden onze dorpen nog voornamelijk uit zandpaden. Door de ruilverkaveling, verstedelijking, landbouw en voor verkeersdoeleinden, zijn veel zandpaden echter teloorgegaan.

Verdwijnen van zandpaden is jammer, want na (half)verharding ontstaat er vaak een barriere voor flora en fauna. De natuur raakt versnipperd en uitwisseling van genen wordt moeilijker. Het aantal dieren en de soortenrijkdom nemen dan af. Ook worden zandpaden bij verharding vaak verbreed waardoor de wegbermen en waardevolle houtopstanden verdwijnen. Het laat zich moeilijk in geld uitdrukken, maar de landschappelijke-, cultuurhistorische en ecologische waarde nemen dan af en de recreatieve waarde en de belevingswaarde worden ook minder, dat is wel zeker. U wandelt zelf vermoedelijk ook liever over een zandpad dan langs een drukke weg.

Eigen bijdrage

Wij kunnen zelf ook op een heel eenvoudige manier, een bijdrage leveren om zandpaden te redden, namelijk door ze te  gebruiken.

Zandpaden kunnen  bijvoorbeeld gebruikt worden door wandelaars, fietsers, mountainbikers, ruiters en menners, maar liefst niet door motorcrossers. Die vinden zandpaden ook heel uitdagend, maar die rijden ze kapot en jagen andere gebruikers weg.

Bijzonder mooie wandelpaden zijn de zogenaamde schouwpaden. Die vind je langs waterlopen zoals de Beerze. Oirschot heeft nog vele kilometers waardevol zandpad. Over deze paden lopen vele duizenden mensen per jaar en in de coronatijd is dat alleen nog maar toegenomen

Kortom, doe wat inspiratie op voor je volgende wandeltocht en kom naar de kerk in Oostelbeers op zondag 20 februari om 14 uur. Entree en een kop koffie of thee zijn gratis.

Om enig zicht te hebben over het bezoekersaantal verzoeken wij hiervoor aan te melden.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.